REKISTERISELOSTE

Rekisterinpitäjä
Nimi: Innowo Oy, Brokerit- verkkopalvelu
Y-tunnus: 2854436-8
Osoite: Ylinikkilänkatu 10, 33580 Tampere, Suomi
Puh: +358504348526

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Lauri Helminen
Puh: +358504348526

Rekisterin nimi
Brokerit.fi- palvelun asiakas- ja suoramarkkinointirekisteri

Tietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin käyttötarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen. Asiakkaiden antamia tietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti verkkopalveluun liittyviin tarkoituksiin sekä tutkimustoimintaan. Asiakastietoja voidaan käyttää Brokerit.fi ja/tai palvelun yhteistyökumppaneiden mainontaan tai suoramarkkinointiin.

Rekisterin pitämisen peruste
Henkilötietolaki 19 §.

Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

  • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköposti-osoitteet,
  • rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus,
  • ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli,
  • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot,
  • tiedot jätetyistä ilmoituksista · mahdolliset luvat ja suostumukset,
  • mahdolliset markkinoinninestotiedot sekä mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot. Rekisterin tietosisältö voi olla näistä yksi tai useampi tieto.

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti
Asiakkaalta itseltään hänen rekisteröityessä Brokerit.fi verkkopalvelun käyttäjäksi. Tietoja voidaan myös kerätä puhelimitse, internetin välityksellä, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tekniikalla.

Tietoja luovutetaan rekisteröidyn suostumuksella
Suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja muihin vastaaviin selvityksiin. Tietoja voidaan henkilötietolain sallimissa rajoissa siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitsevalle palvelimella tallennettavaksi ja käsiteltäväksi rekisterinpitäjän lukuun.

Rekisterin suojaus
Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain ennalta nimetyt henkilöt.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Rekisteröidyllä on niin ikään oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon korjaamista ja poistamista ilmoittamalla siitä InnoWo Oy:lle puhelimitse, kirjeitse tai sähköpostilla yllä mainittuun osoitteeseen.